Sommermøde

KUNST OG MORAL

Sommermøde på Ry Højskole 17. - 23. juli 2005.

Skal kunst og moral forholde sig til hinanden som herre til tjener, og hvem skal i så fald spille hvilken rolle? Eller skal såvel kunst som moral være herre over sig selv eller tjener for noget tredje – såsom Gud eller sandhed, ren tilfældighed eller konvention?

Disse spørgsmål er blevet diskuteret siden, i det mindste, Platon. Nogen generel enighed om hvad der er rette svar savnes stadig.

Postmodernismens forsøg på at besvare, hvorledes kunstens og moralens indbyrdes rollespil skal tage sig ud, havde markant succes i 1980-90’erne. Men siden da har succesen været stærkt aftagende. Ej heller dette skud på teoriens stjernehimmel synes at have affødt et svar, der kunne samles generel enighed om. I dag ser nye og gamle teorier om forholdet mellem kunst og moral derfor hele tiden dagens lys, og i dag, mere end 2300 år efter Platon, er der derfor stadig al mulig grund til at lade sig fascinere af og diskutere dette forhold.

Dette års Sommermøde vil tage pulsen på både fortidens og nutidens fascination af forholdet mellem kunst og moral. Til at hjælpe med det har vi inviteret en række foredragsholdere, kunstnere og politikere, som utvivlsomt vil bidrage til en både tænksom, spændende og underholdende uge – en uge, der også vil byde på koncert og udflugt til blandt andet Århus nye kunstmuseum Aros samt hyggeligt samvær i Café Sommersol med meget mere.

Pris: 2.850 kr.
Arrangør: Studenterkredsen i Odense og Ry Højskole
Kursusvært: Mads Rykind-Eriksen
Program kan rekvireres på Ry Højskole tlf. 86 29 03 55.

Program

Søndag den 17. juli

Kl. 19.00: Peter Thielst, forfatter og forlægger
Indledningsforedrag om det mangeartede forhold mellem "kunst" og "moral" i historiens løb.

Mandag den 18. juli

Kl. 9.15: Hans Jørgen Frederiksen, lektor og institutleder ved Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet
Om kirkekunsten som moralsk virkemiddel igennem tiden.

Kl. 13.30: Jørgen Dines Johansen, professor ved Center for Litteraturvidenskab og semiotik, Syddansk Universitet, Odense
Om romanens betydning som dannelsesmedium i dag.

Kl. 15.30: Travetur til Langebakke

Kl. 19.00: Koncert med Nikolaj Nørlund

Tirsdag den 19. juli

Kl. 9.15: Tine Vindfeld, inspektør på kunstmuseet Aros
Om særligt den permanente udstilling på Aros om (post)moderne digital installationskunst og dens betydning i et moralsk perspektiv: Det vil blive diskuteret om denne kunst virker frigørende, grænsesprængende, demokratiserende, opbyggelig i kraft af sin unikke form.

Kl. 14: Rundvisning på Aarhus nye kunstmuseum Aros.

Kl. 19: Henning Goldbæk, lektor ved Center for Litteraturvidenskab, Syddansk Universitet, Odense
Om Theodor W. Adorno, det 20. århundredes måske væsentligste modernisme-teoretiker, og den modernistiske kunsts moralske dimension.

Onsdag den 20. juli

Kl. 9.15: Ole Michelsen, tidligere filmanmelder på DR i programmet "Bogart"
Om filmkunst, som er interessant fordi den på en eller anden måde udfordrer gældende moral. Foredraget tager udgangspunkt i filmen L`homme du train af Patrice Leconte, som vi bagefter ser i Ry Biograf.

Kl. 10.15: Forevisning af L´homme du train af Patrice Leconte i Ry Biograf og efterfølgende diskussion med Ole Michelsen.

Kl. 13.30: Leo Tandrup, lektor ved Historisk Institut, Aarhus Universitet
Om forholdet mellem kunst og provokation ud fra en kritikers synspunkt.

Kl. 15.00: Ingvar Cronhammer, kunstner
Om forholdet mellem kunst og provokation ud fra en kunstners synspunkt. Både Tandrup og Cronhammer taler om provokationskunstens moralske implikationer – fra hver deres ståsted. Det vil blive diskuteret, hvori provokationens værdi består. Og hvor dens grænse går. Hvad der egentlig er kunst, og hvad er bare tom effektmageri.

Kl. 19.00: Sommerbal

Torsdag den 21. juli

Kl. 9.15: Udflugt til Øm Kloster

Kl. 14.00: Søren E. Jensen, radioproducer, cand.theol.
Om schlager-saudade. Med udgangspunkt i Grethe Ingmanns karriere og sangkunst set i lyset af Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsens negativismekritik, vil Søren E. Jensen belyse forholdet mellem provokation, mainstream og kommercialisering i rockmusikken.

Kl. 19.00: Kim Arne Pedersen, valgmenighedspræst i Odder
Gudstjeneste i Ry Kirke

Fredag den 22. juli

Kl. 9.15: Opsætning af revy/ fri

Kl. 13.30: Peter Duelund, lektor ved Institut for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur, Københavns Universitet
Om dansk kunststøttepolitik. I centrum for dette foredrag er de private fondes og de politiske råds magt og moralske forpligtelser over for kunsten, eller mangel på samme.

Kl. 15: Paneldebat mellem politikerne Ester Larsen (V), Jakob Alex Nielsen (Kulturpolitisk ordfører for Det Konservative Folkeparti) og Søren Søndergaard (Ø) m.fl.
Hver politiker holder et 15 minutters oplæg om kunstpolitikkens formål: Hvad fortjener støtte og hvad gør ikke, hvilke kriterier valoriserer de respektive partier, når det handler om kunstpolitikken? Og hvorfor?

Kl. 18.30: Festmiddag

Lørdag den 23. juli

Kl. 9.15: Afrunding og farvel

Sommermøde gennem 100 år

Siden 1901 har Studenterkredsen hvert år arrangeret en uge med foredrag, diskussion og fest på en højskole et sted i landet.

Læs Jes Fabricius Møllers artikel i forbindelse med 100 års jubilæuet for Studenterkredsens Sommermøde "Radikalitet og kontinuitet" fra Kristeligt Dagblad 13. juli 2001. (pdf) (htm).

Tidligere sommermøder